Wat hebben succesvolle traders gemeen?

Naarmate de trader community groeit, moeten ambitieuze traders begrijpen dat succes of mislukking evenzeer afhangt van emoties als van handelsvaardigheden.

Hier is hoe ze het doen:


"vechten of vluchten"

In ieder die zich met handel bezighoudt, schuilt een emotionele "holbewoner" die ofwel met angst ofwel met logica reageert wanneer hij met onzekerheid wordt geconfronteerd. 

Zonder logica neemt de vluchtreactie het over; zoals bij een ontmoeting met een beer of een stier in de natuur.

Succesvolle handelaren kiezen er daarom voor om te "vechten".

Zij overwinnen de innerlijke emotionele triggers die hen in de weg kunnen zitten.

Zo bereiden zij zich voor op alle handelsuitdagingen.


"Aanvalsplan"

Succesvolle handelaren hebben altijd een aanvalsplan waarin precies staat wat zij zullen doen, wanneer en hoe.

Een handelsplan en -strategie zijn essentieel. 

Voor sommige traders is de vraag wanneer in en uit te stappen een eeuwig mysterie. 

Wees niet een van die traders.

Wees de betere trader. Degene die een "aanvalsplan" heeft.


"Blijf op de hoogte"

Als trader moet je weten wat er op de markten gebeurt om tijdig nieuwe kansen te spotten.

Zonder toegang tot tijdige informatie is het onmogelijk om accuraat of effectief te reageren op nieuws.

Succesvolle traders zoeken naar relevante economische gebeurtenissen en nieuws tot en met politieke gebeurtenissen. En dan traden ze dat.

Back to blog