Goedverdieners traden beter

Volgens een studie van Colin Camerer, hoogleraar gedragseconomie aan het California Institute of Technology, handelen mensen met een hoog inkomen beter dan mensen met een laag inkomen. 

Er waren 20 proefpersonen die men bijbracht hoe markten werken.

En toen begonnen ze te kopen en te verkopen. 

Tijdens het experiment werden de hersenen van 3 proefpersonen gescand met een FMRI-apparaat (functional magnetic resonance imaging). Dit toont de bloedstroom in de hersenen en toont de hersenactiviteit.

De proefpersonen werden verdeeld in 3 groepen: goedverdieners, medium-verdieners en laagverdieners. 

Interessant was dat de goedverdieners degenen waren die tegen lage prijzen kochten en, toen de prijzen begonnen te stijgen, hun posities met winst verkochten. 

De laagverdieners deden het tegenovergestelde: zij kochten in de rally's.

Dus ze neigden ertoe "momentum players" te zijn.  

Er is een hersengebied, de Nucleus Accumbens (NAcc), dat oplicht als het tijd is om te kopen en te verkopen (het beloningsgebied!).

Dit gebied wordt het meest actief bij de laagverdieners.

De goedverdieners vertoonden vooral activiteit in wat de insulaire cortex, of insula, wordt genoemd.

Dit laatste gebied wordt meer geassocieerd met onzekerheid of risicomijdend gedrag. Je zou het ook een soort van vroeg waarschuwingssysteem kunnen noemen.

Emotioneel moeten grootverdieners iets heel moeilijks doen, volgens Colin Camerer, zij moeten verkopen in een stijgende markt. 

En blijkbaar helpt de Insular Cortex hen daarbij. Het systeem van vroegtijdige waarschuwing helpt hen te verkopen, ook al stijgen de prijzen nog steeds....

De goedverdieners stapten vroeg uit de markt, waardoor de zeepbel barstte, en ze verdienden het meeste geld. De anderen vertoonden wat de voormalige voorzitter van de Federal Reserve Alan Greenspan "irrational exuberance" noemde en verloren ook nog het beetje wat ze hadden.

Back to blog